Galantské osvetové stredisko vás pozýva na prehliadku postupujúcich výtvarných prác zo súťaže Žitnoostrovské pastelky 2021.
Žitnoostrovské pastelky 2021 – virtuálna prehliadka

Žitnoostrovské pastelky 2021 – virtuálna prehliadka

 

 

Žitnoostrovské pastelky je názov medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. Súťaž je dvojstupňová, má regionálne kolo a ústredné kolo. V Galantskom regióne je dlhoročným usporiadateľom regionálneho kola Galantské osvetové stredisko. Záštitu nad XXII. ročníkom medzinárodnej súťaže Žitnoostrovské pastelky prevzal župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Poslaním súťaže je inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a podporovať uvedomelé vedenie talentovaných detí predškolského veku. Súťaž vytvára priestor na prejavenie vlastnej kreativity a na rozvíjanie tvorivých schopností detí predškolského veku, prostredníctvom výtvarného vyjadrovania im umožňuje vyjadriť zážitky a predstavy.

Aj keď počas jari boli predškolské zariadenia zatvorené, po postupnom uvoľnení zavedených epidemiologických opatrení, škôlky posielali do súťaže krásne a nápadité dielka malých tvorcov. Do ústredného medzinárodného kola konaného v Dunajskej Strede bolo nominovaných v dvoch kategóriách 24 výtvarných prác.

 Zaslaná súťažná kolekcia prezentuje výtvarný prejav detí predškolského veku, poukazuje na ich úžasnú kreativitu po stránke tvarovej i farebnej, predstavuje rôznorodé motívy detskej tvorby s hlavným zameraní na človeka – svet ľudí. Z každej kresby či maľby vyžarovala čistá detská duša a radosť zo života. Postupujúcim deťom blahoželáme a do budúcnosti prajeme ďalšie pekné úspechy s pastelkami.

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do ústredného medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

 

Z postupujúcich výtvarných prác zostavilo Galantské osvetové stredisko virtuálnu výstavnú prezentáciu, na prehliadku ktorej vás srdečne pozývame.

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO MEDZINÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE

- VIRTUÁLNA GALÉRIA


 

Ninka Šúryová - Galanta - II.A kategória
Ninka Šúryová - Galanta - II.A kategória
Natália Baloghová - MŠ – Óvoda, Česká 1453, Galanta - I.A kategória
Laura Stúpalová - MŠ – Óvoda, Česká 1453, Galanta - I.A kategória
Laura Stúpalová - MŠ – Óvoda, Česká 1453, Galanta - I.A kategória
Lukáš Tóth - MŠ – Óvoda, Česká 1453, Galanta - I.A kategória
Natália Baloghová - MŠ – Óvoda, Česká 1453, Galanta - I.A kategória
Peter Morafko - MŠ – Óvoda, Česká 1453, Galanta - II.A kategória
Dorothy Jakabová - MŠ – Óvoda, Česká 1453, Galanta - I.A kategória
Dorotka Schiffelová - MŠ – Óvoda, Česká 1453, Galanta - I.A kategória
András Mészáros - MŠ – Óvoda, Hájska 744, Matúškovo - II.A kategória
Mia Szabo - MŠ – Óvoda, Hájska 744, Matúškovo - II.A kategória
Adam Hríbik - MŠ – Óvoda, Hájska 744, Matúškovo - II.A kategória
Natália Špányiková - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - II.A kategória
Hana Engelmanová - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - II.A kategória
Tamara Kafková - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - II.A kategória
Matej Michalec - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - I.A kategória
Ema Urminská - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - II.A kategória
Oliver Sopkuliak - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - II.A kategória
Filip Grell - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - I.A kategória
Oliver Sopkuliak - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - II.A kategória
Viktor Prelovský - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - II.A kategória
Matias Mášik - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - II.A kategória
Sebastián Šátek - MŠ Sídl. SNP 999/29, Galanta - I.A kategória

Nežná revolúcia

Galéria umenia