Galantské osvetové stredisko pripravilo prezentáciu výtvarných prác detí predškolského veku z regionálneho kola medzinárodnej súťaže Žitnoostrovské pastelky 2023.
Žitnoostrovské pastelky 2023


Žitnoostrovské pastelky 2023

 

Galantské osvetové stredisko bolo aj v roku 2023 organizátorom regionálneho kola XXIV. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku, ktorá sa realizuje pod názvom Žitnoostrovské pastelky.

Poslaním súťaže bolo inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a uvedomelé vedenie talentovaných deti predškolského veku, vytvárať priestor na prejavenie vlastnej kreativity, na rozvíjanie tvorivých schopností deti predškolského veku. Účasťou v súťaži sa umožňuje malým umelcom vyjadriť zážitky a predstavy výtvarným vyjadrovaním. Záštitu nad XXIV. ročníkom súťaže Žitnoostrovské pastelky prevzal župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Do súťaže sa zapojili materské školy a základné umelecké školy z Galantského regiónu, ktoré zaslali krásne detské práce s nápaditým kreatívnym stvárnením sveta ľudí a fantazijných príbehov. Do ústredného medzinárodného kola súťaže postúpilo z Galantského regiónu až 63 výtvarných prác. Ďakujeme pedagógom a deťom za vynaložené úsilie pri príprave na súťaž a do budúcnosti všetkým želáme mnoho úspechov.

 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do ústredného medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

 

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO MEDZINÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE

- VIRTUÁLNA GALÉRIA

 

 

 

Usaid Fazal Ahmed Abdulmen - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Šimon Václav - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Benjamín Csanda - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Khrystyna Laptur - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Lenka Kukučková - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Lenka Kukučková - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Kristína Kmeťová - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Ela Barteková - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Jakub Polák - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Amos Procházka - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Lara Šavolt - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Amos Procházka - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Tobias Mičúch - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Amos Procházka - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Olívia Viktorová - Materská škola Sídlisko SNP, Galanta
Magaléna Mrvová - Materská škola Sídlisko Clementisove sady, Galanta
Rebeka Suchopová	- Materská škola Sídlisko Clementisove sady, Galanta
Eliška Čechvalová - Materská škola Sídlisko Clementisove sady, Galanta
Rebeka Chalmovská - Materská škola Sídlisko Clementisove sady, Galanta
Magaléna Mrvová - Materská škola Sídlisko Clementisove sady, Galanta
Vivien Ráczová - Materská škola Sídlisko Clementisove sady, Galanta
Natália Šavelová - Materská škola Sídlisko Clementisove sady, Galanta
Anička Šúryová - Galanta
Anička Šúryová - Galanta
Simona Sztezkálová - Materská škola-Óvoda Sídlisko Sever, Galanta
Diana Galambošová - Materská škola-Óvoda Sídlisko Sever, Galanta
Zuzana Mešková - Materská škola-Óvoda Sídlisko Sever, Galanta
Eva Harušťáková - Materská škola-Óvoda Sídlisko Sever, Galanta
Elisabeth Personová - Materská škola-Óvoda Sídlisko Sever, Galanta
Adam Šípoš - Materská škola-Óvoda Sídlisko Sever, Galanta
Natali Kavčíková - Materská škola-Óvoda Sídlisko Sever, Galanta
Ľubomír Franta - Materská škola-Óvoda Sídlisko Sever, Galanta
Šimon Goruša - Materská škola-Óvoda Sídlisko Sever, Galanta
Anita Čelárová - Základná umelecká škola Jána Fischera Kvetoňa, Sereď
Ela Čelárová - Základná umelecká škola Jána Fischera Kvetoňa, Sereď
Matias Búran - Základná umelecká škola Jána Fischera Kvetoňa, Sereď
Viliam Lovecky - Základná umelecká škola Jána Fischera Kvetoňa, Sereď
Zara Lukáčová - Základná umelecká škola Jána Fischera Kvetoňa, Sereď
Anna Matejková - Základná umelecká škola Jána Fischera Kvetoňa, Sereď
Sandra Takácsová - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Nina Bútorová - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Michal Szalay - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Emma Szabová - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Amira Mészárosová - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Chiara Popluhárová - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Teodor Rákóczi - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Hana Legényová - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Diana Ballayová - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Anastázia Mačeková - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Gergő Renczés - Materská škola-Óvoda, Matúškovo
Rebeka Jalsovszka - Základná umelecká škola, Galanta
Šimon Václav - Základná umelecká škola, Galanta
Ela Drgová - Základná umelecká škola, Galanta
Eleanor Bujňáková - Základná umelecká škola, Galanta
Petra Kollárová - Základná umelecká škola, Galanta
Hana Baťová  Základná umelecká škola, Galanta
Hana Baťová - Základná umelecká škola, Galanta
Eliška Horáčková - Základná umelecká škola, Galanta
Hana Kloknerová - Základná umelecká škola, Galanta
Šimon Václav - Základná umelecká škola, Galanta
Dorota Kováč - Základná umelecká škola, Galanta
Sarah Švecová - Základná umelecká škola, Galanta
Malvína Procházková - Základná umelecká škola, Galanta

Nežná revolúcia

Galéria umenia