Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom zorganizovali prvý ročník festivalu citarovej hudby v obci Kráľov Brod v okrese Galanta.
Zlaté struny citary

Zlaté struny citary

 Festival citarovej hudby v Kráľovom Brode

 

Ľudová hudobná kultúra sa udržiava na Slovensku prostredníctvom činorodej práce súborov, ľudových hudieb či sólistov, ktorí túto tradíciu odovzdávajú z generácie na generáciu. Významné postavenie medzi tradičnými ľudovými hudobnými nástrojmi má aj citara. Z uvedeného dôvodu sa hlavný organizátor Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom rozhodol zorganizovať festival citarovej hudby s cieľom dostať do povedomia verejnosti citarovú ľudovú hudobnú kultúru a taktiež im ukázať majstrovstvo, krásu, cit a umenie, ktoré so svojimi hudobnými nástrojmi - citarami dokážu vyčariť muzikanti.

Festival Zlaté struny citary sa uskutočnil dňa 6. októbra 2018 v obci Kráľov Brod v okrese Galante. Zámerom realizovaného podujatia v Kráľovom Brode bolo uskutočnenie festivalu citarovej hudby, uchovávanie, oživovanie a šírenie ľudovej hudobnej tradície prezentovanej citarami a citarovou hudbou a jej sprostredkovanie verejnosti a mladej generácii. Významným prínosom realizovaného festivalu bola taktiež podpora citarovej hudby interpretovanej sólistami i súbormi a rozvoj ľudovej hudobnej kultúry, krásnych hudobno-folklórnych tradícií a jedinečná prezentácia citary a citarovej hudby širokej verejnosti. Festival citarovej hudby v Kráľovom Brode z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2018, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Prostredníctvom hudby interpretovanej na citare sa umožnilo verejnosti poznávať ľudovú hudobnú kultúru a prehĺbiť pozitívny vzťah k bohatému folklórnemu dedičstvu. Uchovávanie ľudovej hudobnej tradície a jej oživovanie významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.