Domov | Vzdelávanie

 

Čo vieš o hviezdach? - astronomická súťaž

 

 

Čo vieš o hviezdach? 2021

Regionálne kolo vedomostnej súťaže z oblasti astronómie

 

   Čo vieš o hviezdach? 2021 - propozície

   Čo vieš o hviezdach? 2021 - prihláška

 

 

   Čo vieš o hviezdach? 2021 - výsledková listina z regionálneho kola súťaže

 

 


 

 

 

Čo vieš o hviezdach? 2020

Okresné kolo vedomostnej súťaže z oblasti astronómie

 

   Čo vieš o hviezdach? 2020 - propozície


 

 

 


 

 

M. R. Štefánik a astronómia

- Čo vieš o hviezdach? 2019

Okresné kolo vedomostnej súťaže z oblasti astronómie
pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika

 

 

 

   Čo vieš o hviezdach? 2019 - výsledková listina z krajského kola súťaže

 

   Čo vieš o hviezdach? 2019 - výsledková listina z okresného kola súťaže

  

Čo vieš o hviezdach? 2018 - okresná postupová vedomostná súťaž z oblasti astronómie

 

 

   Čo vieš o hviezdach? 2018 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

 


 

 

Čo vieš o hviezdach? 2017 - okresná postupová vedomostná súťaž z oblasti astronómie

 

 

 

 


 

 

Čo vieš o hviezdach? 2016 - okresná postupová vedomostná súťaž z oblasti astronómie

 

 

 

 


 

 

Čo vieš o hviezdach? 2015 - výsledková listina - krajské kolo


 

 

 


 

 

Čo vieš o hviezdach? 2014 - výsledková listina - krajské kolo

 

Čo vieš o hviezdach? 2014 - okresná postupová vedomostná súťaž z oblasti astronómie - výsledky

  Čo vieš o hviezdach? 2014 - výsledková listina

 

 


 

 

Čo vieš o hviezdach? 2013 - výsledková listina - celoslovenské kolo

Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže /Žiar nad Hronom, 12.-13.6.2013/

V celoslovenskom kole súťaže účastníci z Galanty získali nasledovne umiestnenia:

II. kategória
2. miesto Dejan Prokop Gymnázium J. Matúšku Galanta
3. miesto Roman Bujdák Gymnázium J. Matúšku Galanta

III. kategória
6. miesto Jaroslav Jaroš Gymnázium J. Matúšku Galanta
(z 24 súťažiacich, 15-ročný súťažil s 19-ročnými maturantmi)

 

 

Čo vieš o hviezdach? 2013 - výsledková listina - krajské kolo

 

Čo vieš o hviezdach? 2013 - okresná postupová vedomostná súťaž z oblasti astronómie

  Čo vieš o hviezdach? 2013 - výsledková listina

 


 


Spomienka na Mgr. Ivana Molnára

Vo veku 82 rokov zomrel dňa 31. mája 2012 Mgr. Ivan Molnár, priekopník a propagátor amatérskej astronómie na Slovensku a dlhoročný vedúci Okresného astronomického kabinetu, ktorý pôsobil pri Okresnom osvetovom stredisku v Galante.

Mgr. Ivan Molnár sa narodil 23. januára 1930   v Nových Zámkoch, v rokoch 1953 - 1957 študoval fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, pracoval v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, pôsobil ako učiteľ a riaditeľ Základnej školy v Seliciach. Už od študentských čias sa venoval popularizácii astronómie, aby sa dostala do povedomia širokej vrstvy obyvateľstva. Počas štúdia na univerzite zostrojil Newtonov ďalekohľad z optiky od Zeiss Jena s hlavným zrkadlom 100/1 000 mm. Zameral sa hlavne na pozorovanie Mesiaca, planét, zákrytov a zatmení telies Slnečnej sústavy a s radosťou ukazoval zvedavcom zaujímavé objekty nočnej oblohy. Prednášal pre študentov základných a stredných škôl, pre študentov Pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove, na zrazoch a rôznych vzdelávacích podujatiach pre verejnosť.  Počas jeho aktívneho  pôsobenia prednášal vo všetkých obciach a mestách Galantského okresu a aj mimo neho. Do roku 2010 zrealizoval vyše tisíc prednášok.

V rámci jeho organizátorskej činnosti stál pri zrode Slovenskej astronomickej spoločnosti (1959), Pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove (1969),  Slovenského zväzu astronómov amatérov v Hurbanove (1970), založil Okresný astronomický kabinet ako špecializované zariadenie  Okresného osvetového strediska v Galante (1973), kde bol činný až do roku 2010.

Mgr. Ivan Molnár  bol aktívny aj v publikačnej činnosti.  V redakčnej rade časopisu Kozmos pôsobil 14 rokov, od roku 1973 vydával bulletin Astronomický spravodaj,  metodické materiály pre pozorovanie  zatmení a zákrytov, pomocné materiály pre astronomické krúžky.

Pripravoval a realizoval astronomické semináre pre astronómov amatérov a vedúcich astronomických krúžkov v okrese Galanta, kde okrem neho prednášali aj poprední predstavitelia slovenskej astronómie, ale aj prednášatelia z Maďarskej republiky. Spolupracoval s Galantským osvetovým strediskom, kde sa dlhoročne venoval príprave mladých záujemcov o astronómiu na rôzne súťaže.

Za rozvoj astronómie, za prednáškovú činnosť a  za prácu s mládežou obdržal Mgr. Ivan Molnár  niekoľko vysokých ocenení od rôznych inštitúcii - Ministerstvo kultúry SR, Slovenská astronomická spoločnosť, Slovenská ústredná hvezdáreň, Slovenské ústredie amatérskej astronómie, Slovenský zväz astronómov amatérov, Krajská hvezdáreň Hlohovec, Okresné osvetové stredisko Galanta, Dudvážske osvetové stredisko Galanta, mesto Galanta.

V roku 2009 za celoživotnú prácu mu bola udelená Medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos v oblasti šírenia astronomických poznatkov v Trnavskom kraji.

Všetci, ktorí Mgr. Ivana Molnára poznali a spolupracovali s ním si určite spomenú na jeho usmievavú tvár, pokojný hlas, priateľský prístup a schopnosť počúvať. Vedel povzbudiť každého, bol priateľom a učiteľom v astronómii i v živote, vždy ochotný pomôcť a poradiť.

 Česť jeho pamiatke!

                                                                               Galantské osvetové stredisko