Domov | Vzdelávanie

 

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

Výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže

s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti

52. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2022 - NOVÉ!!!

 

Galantské osvetové stredisko má snahu prostredníctvom vyhlásenej tvorivo-umeleckej súťaže motivovať mladú nastupujúcu generáciu, aby spoznávala krásy prírody a do budúcnosti si hlbšie uvedomila potrebu ochrany nášho životného prostredia.

 

 

  Krásy našej prírody 2022 - propozície

  Krásy našej prírody 2022 - prihláška 

        

               Krásy našej prírody 2022 - plagát

 

 

 


 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021

 

 

  Krásy našej prírody 2021 - propozície

  Krásy našej prírody 2021 - prihláška 

        

               Krásy našej prírody 2021 - plagát 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia