Domov | Záujmová umelecká činnosť

 

 

MUZIKA, HRAJ... - Okresná súťažná prehliadka hudobného folklóru detí 2020 - NOVÉ!!! 

 

  MUZIKA, HRAJ... 2020 - propozície 

 

 


 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ ... - Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2019 

 

   Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2019 

          - propozície + prihlášky

 

 

 


 

 

MUZIKA, HRAJ... - Okresná prehliadka detského hudobného folklóru  2018  

 

  MUZIKA, HRAJ... 2018 - propozície 

  MUZIKA, HRAJ... 2018  - prihláška

 

 

 


 

 

CHOREOGRAFIE FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV 2017 - Okresná postupová súťaž a prehliadka


   CHOREOGRAFIE FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV 2017

          - propozície

 

 


 

 

ŠAFFOVA OSTROHA 2017 - Okresná postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 

 

   Okresná postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 2017

          - propozície

 

 


 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ ... - Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2017 

 

   Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2017

          - propozície + prihlášky

 

 

 


 

 

 

MUZIKA, HRAJ... - Okresná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

 

  Okresná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov
spevákov a inštrumentalistov 2016

         - propozície + prihlášky

 

 

 


 

 

Nositelia tradícií 2015 

Krajská súťažná prehliadka dedinských folklórnych skupín

 

Dňa 23. mája 2015 v Zavare sa uskutočnila krajská súťažná prehliadka dedinských folklórnych skupín s názvom ,,Nositelia tradícií". Odborná porota hodnotila výber materiálu a jeho spracovanie, úroveň interpretácie tradičného folklórneho materiálu s dôrazom na rešpektovanie zákonitostí tradičného spevu, tanca, hudby, zvykov a obradov, tanečných, spevných a rozprávačských príležitostí, zaužívanej etikety a noriem správania, vystihnutie lokálneho charakteru, dramaturgiu, réžiu, využitie tradičného odevu, obuvi, úpravy, rekvizít a scény. Na základe uvedených kritérií členovia poroty zaradili súťažiace kolektívy do bronzového, strieborného a zlatého pásma s postupom na celoštátnu súťaž. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 7 folklórnych skupín z Trnavského kraja. Okres Galanta reprezentovala FSk Jatelinka z Abrahámu. Predstavili sa s pásmom Dožinky, s ktorým sa umiestnili v striebornom pásme. Blahoželáme!

 

 


 

 

Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja
- Skalica 2015

 

 

 


 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ ... - Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2015

 

   Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2015

          - propozície + prihlášky

 

 


 

 

MUZIKA, HRAJ... - Okresná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

 

  Okresná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov
spevákov a inštrumentalistov 2014

         - propozície + prihlášky

 

 


 

 

Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja
- Skalica 2013